Dienstverlening van HRRS advies


HRRS Projectsupport is een adviesburo met specifieke kennis op gebied van kwaliteitsbeheersing binnen projecten, contractmanagement en uitvoeren van audits op basis van de ISO 9001. Deze elementen worden effectief gebruikt bij Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij geintegreerde contracten, waaronder Design Build (Maintain) projecten.

HRRS heeft ruime ervaring met projectmanagement van projecten en programma's met een complexe scope, zoals geintegreerde projecten, projecten met complexe financieringsstructuur, meervoudige opdrachtgeverssituatie of politiek gevoelige projecten met uiteenlopende belangen. HRRS heeft ervaring met projecten met een investeringsvolume van 200 duizend euro tot 200 miljoen Euro. Onze adviseurs zijn betrokken bij een groot aantal recente Design Build (Maintain) projecten bij verschillende publieke opdrachtgevers als Lead Auditor en Contractmanager.

Kwaliteitsbeheersing, Systeemgerichte Contract Beheersing en System Engineering is tweede natuur geworden in het besturen en auditeren van processen. Zowel het opstellen van sluitende proceseisen in de vraagspecificatie als het opzetten van adequate kwaliteitsbeheersing binnen het project behoren tot onze expertise. Tijdens de uitvoering van het contract behoren het uitvoeren van Audits tot onze rol, maar ook het Contractmanagement.


Verhoog ook de kwaliteit van uw bouwprojecten door effectieve contractering en kwaliteitsborging. De ervaren adviseurs van HRRS Projectsupport willen u daarin bijstaan.

zaal